Schlichting Test voor Taalproductie - Handleiding.pdf

Schlichting Test voor Taalproductie - Handleiding PDF

L. Schlichting

Handleiding behorende bij de Schlichting Test voor Taalproductie-II.Doel van de testDe Schlichting Test voor Taalproductie - II meet het niveau van expressieve taalvaardigheid van jonge kinderen. Deze test is een herziene versie van de Schlichting Test voor Taalproductie uit 1995.De test bevat de volgende onderdelen:Test voor Zinsontwikkeling (gewijzigd t.o.v. versie 1995)Meet de actieve syntactische ontwikkeling, dmv items waarmee een zin aan het kind wordt ontlokt.Test voor Woordontwikkeling (gewijzigd t.o.v. versie 1995)Meet de productieve woordenschat, door het benoemen van voorwerpen en plaatjes.VerhaaltestMeet de spontane taalproductie van kinderen, waarbij het kind aan de hand van plaatjes een verhaaltje navertelt.Indien uit het onderzoek blijkt dat een kind een achterstand heeft op bovenstaande testonderdelen, kunnen de volgende onderdelen worden afgenomen:Test voor Auditief geheugen (gewijzigd t.o.v. versie 1995)Meet het verbaal werkgeheugen dmv het nazeggen van eenlettergrepige woorden.PseudowoordenMeet de fonologische ontwikkeling van kinderen dmv het nazeggen van nonsenswoordenToepassingsmogelijkhedenIndividuele diagnostiek: voor het vaststellen van aanwezigheid van expressieve taalontwikkelingsstoornissen met het oog op behandeling, doorverwijzing naar het speciaal onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.Evaluatie: voor het meten van het effect van gegeven therapie.De Schlichting Test voor Taalproductie - II staat op de lijst van de Commissie Indicatiestelling (WAII) als aanbevolen test voor indicatiestelling voor het speciaal onderwijs (cluster-2) en leerlinggebonden financiering.Wat meet de Schlichting Test voor Taalproductie - II?Met de Schlichting Test voor Taalproductie - II kan de algemene taalvaardigheid van jonge kinderen in het domein van productie worden vastgesteld:WoordniveauZinsniveau(Semi-) spontane taalVerbaal werkgeheugenFonologisch werkgeheugenFonologische verwerkingVoor wie?De Schlichting Test voor Taalproductie - II kan worden afgenomen door diagnostisch bevoegde professionals en door logopedisten, klinisch linguïsten en orthopedagogen enz. Op de test is kwalificatieniveau 1 van toepassing.Afname en scoringDe Schlichting Test voor Taalproductie - II wordt individueel bij kinderen afgenomen. De afnameduur is ca. 30-60 minuten (afhankelijk van de leeftijd van het kind en het aantal afgenomen testonderdelen).Bij de testafname wordt volgens een gestandaardiseerde opzet een reactie aan het kind ontlokt door middel van het gebruik van afbeeldingen of voorwerpen. De verschillende testonderdelen kunnen elk apart worden afgenomen en leveren per onderdeel standaardscores op. Voor elk onderdeel gelden instap- en afbreekregels.Er wordt handmatig gescoord. De ruwe scores kunnen vervolgens handmatig worden omgezet of geautomatiseerd met behulp van Testweb.Heeft u een testwebaccount? Log direct in.Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de Complete set van de Schlichting Test voor Taalproductie-II beschikt.NormgegevensDe test is genormeerd op een representatieve steekproef van ca. 2200 Nederlands sprekende kinderen uit Nederland en Vlaanderen, verdeeld over de volgende leeftijdsgroepen: 1

Interpretatie testgegevens Schlichting …

3.24 MB DATEIGRÖSSE
9789031398416 ISBN
Kostenlos PREIS
Schlichting Test voor Taalproductie - Handleiding.pdf

Technik

PC und Mac

Lesen Sie das eBook direkt nach dem Herunterladen über "Jetzt lesen" im Browser, oder mit der kostenlosen Lesesoftware Adobe Digital Editions.

iOS & Android

Für Tablets und Smartphones: Unsere Gratis tolino Lese-App

Andere eBook Reader

Laden Sie das eBook direkt auf dem Reader im Hugendubel.de-Shop herunter oder übertragen Sie es mit der kostenlosen Software Sony READER FOR PC/Mac oder Adobe Digital Editions.

Reader

Öffnen Sie das eBook nach der automatischen Synchronisation auf dem Reader oder übertragen Sie es manuell auf Ihr tolino Gerät mit der kostenlosen Software Adobe Digital Editions.

Aktuelle Bewertungen

avatar
Sofya Voigtuh

Liesbeth Schlichting... - TARSP - Taal Analyse … Boekhandel De Reyghere is Vlaanderen's oudste, onafhankelijke kwaliteitsboekhandel. Vijf generaties van de familie bouwden (en bouwen nog steeds) aan een boekenstek waar lezers hun hart kunnen ophalen aan een diep assortiment lectuur. Iedereen is welkom, van piepjonge prentenboekverslinders tot de liefhebbers van grote literatuur. Onze medewerkers léven tussen de boeken en hebben zodoende een

avatar
Mattio Müllers

03.06.2012 · Koffer met handleiding, 11 zakjes met voorwerpen, miniatuurvoorwerpen, miniatuurfiguren en een plaat met kaartjes en 50 scoreformulieren Schlichting Test voor Taalproductie: Koffer met handleiding derde druk 2003, Test voor Zinsontwikkeling, Test voor Woordontwikkeling, Test voor Auditief Geheugen, Lexilijst Nederlands, Instructie cd van de Schlichting Test voor Taalproductie, 50 …

avatar
Noels Schulzen

Liesbeth SchlichtingFIT Digitaal

avatar
Jason Leghmann

28 feb 2014 ... kinderen een hogere score op de test voor taalproductie in vergelijking met de test voor taalbegrip,. terwijl in de VB-groep en de TO-groep ... een interactief taalprogramma voor de zinsbouw. Liesbeth Schlichting en Trudi de Koning. Kinderen met taalproblemen hebben vaak moeite met het spreken in  ...

avatar
Jessica Kolhmann

het kind heeft problemen met de taalproductie en/of met het taalbegrip. ... Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL, Schlichting Test voor Taalbegrip, Schlichting Test ... handleiding voor ouders van kinderen met een vertraagde taalverwerving. Taalbegrip en Taaldenkrelaties: Taalbegrip: Taalproductie eenvoudig te observeren: ... In handleiding Schlichting test voor taalbegrip (2010):. - Identificeren van ...